Skihytta

Skihytta i Søndre Land sesongåpner helga 18-19 februar 2017.

Søndre Land kommune har kjørt opp løypenettet, men det er litt varierende forhold pga lite snø. iNatur/markdatabasen er ikke helt oppdatert så en liten løypestatus følger under.

Pga stengingen av FV 247 mot Hasvoldseter så må en parkere på alternative steder.

  • Lysløypa i Schesskroken (her er det noen hundre meter på brøytet skogsbilvei opp til Hovde)
  • Engelsåsvelta i Tyskervegen (ikke kjørt spor-bare tråkket til) (Kjør inn fra Trevatn og ta til venstre ved grustaket – neste kryss der veien går ned til Slåttsveen/Fjellheim/Haraldsrud er Engelsåsvelta)
  • Fra Alan er det også noe strekning på veg.
  • Krysset opp til skihytta (Innersetermyra)
  • Det er ikke kjørt løyper lenger ned enn til Alan mot Vassendlandet
  • Generelt er det slik at jo høyere man er i terrenget jo bedre forhold.

Parker slik at tømmerbiler kan komme forbi og husk å betale bomavgift i Tyskervegen.

God tur og velkommen!