Årsmøtet til Søndre Land IL Ski holder årsmøte på Sportshytta tirsdag 14. mars kl.19:00

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av ordstyrer og sekretær
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Valg
  • Evt. inkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet bes sendt til skigruppaslil@gmail.com  senest 14 dager før årsmøtet.

Styret