Søndre Land IL ski og friidrett har inngått ny klubbavtale med bekledningsleverandøren Craft og MX Sport Randsfjord Handel. Avtalen innebærer en forlengelse av eksisterende avtale med to år, og gir våre medlemmer gode rabatter på klubbtøy og annet relevant sportsutstyr for trening og konkurranser.

Craft har vært leverandør av klubbdress og konkurransetøy for ski og friidrett i Søndre Land IL de siste tre årene. Fornyelsen av avtalen innebærer at denne løper videre til og med 2015.

Klubbavtalen betyr at Craft fortsatt skal levere klubbtøy i Søndre Land ILs farger rød overdel og blå bukse til ski- og friidrettsgruppa. Foruten konkurransetøy omfatter dette både klubbdressen vi har benyttet de siste årene og to nye, alternative treningsjakker for ulike årstider og værforhold.

MX Sport Hov Randsfjord Handel har gjennom avtalen forpliktet seg til å ha vårt klubbtøy i utstilling hele året. Forretningen har eget utstyr for å trykke klubblogo på front og klubbnavn på rygg. På rygg kan det trykkes både Søndre Land IL ski og friidrett, eller klubbens navn kombinert med bare friidrett eller ski. Det er også mulig å trykke personlig navn.

MX Sport Hov Randsfjord Handel er forhandlerledd for klubbavtalen. Foruten Crafts sortement innen sportsbekledning omfatter avtalen med forretningen relevant tøy og utstyr ellers for både ski og friidrett. Tøy fra Crafts kataloger som ikke er utstilt i forretningen kan til enhver tid bestilles gjennom forretningen til medlemsrabatt.

Foruten gode medlemspriser på klubbbekledningen, gis ski- og friidrettsgruppas medlemmer 20 prosent rabatt hele året på annet relevant trenings- og konkurranseutstyr innenfor avtalen. Ved klubbkvelder eller klubbdager, som det skal avholdes tre-fire av hvert år, vil det bli gitt 30 prosent medlemsrabatt og gode tilbud ellers til ski og friidrettsgruppas medlemmer.

Medlemmer i ski- og friidrettsgrippa er de som enten har betalt treningsavgift friidrett og/eller ski, eller har tegnet medlemsskap i ski og/eller friidrett ved å betale kontingenten på 100 kroner per kalenderår til gruppas bankkonto 2075.30.30957.

NB: Merk kontingentinnbetaling med fullt navn og fødsesdato (ddmmååå)

Det ligger medlemsliste i forretningen. Denne oppdateres regelmessig.

Klubbavtalen_2014-2015_web