INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SLIL SKI

Tid/sted: tirsdag 15. mars 2016 kl. 19:00 på Sportshytta

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Konstituering;
  1. Valg av møteleder
  2. Sekretær
  3. To personer til å skrive under protokoll
  4. Tellekorps
 4. Årsmelding 2015
 5. Regnskap 2015
 6. Innkomne forslag
 7. Budsjett 2016
 8. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til leder Lars Bjørnsveen på e-post: larbjoe2@online.no eller skigruppaslil@gmail.com

Styret

Link: INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SLIL SKI

0Days0Hours0Minutes