Søndre Land IL Ski etableres som eget lag fra nyttår. Samtidig endrer Søndre Land IL ski og friidrett navn til Søndre Land IL Friidrett. Begge lag inngår under paraplyen til Søndre Land IL allianse.

 

Dette er klart etter enstemmig vedtak på ekstraordinært årsmøte i Søndre Land IL ski og friidrett onsdag 17. desember. Stiftelsesmøte i Søndre Land IL Ski samme kveld vedtok etablering av ny skiklubb. Til slutt samme kveld ble navneendringen til Søndre Land IL Friidrett og stiftelsen av Søndre Land IL Ski enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte i Søndre Land IL allianse.

På stiftelsesmøtet ble Lars Bjørnsveen valgt til leder og Elin Dunker til kasserer. Styremedlemmer er Arvid Ege, Trond Fladsrud og Per Christian Aasarmoen. Valgkomiteen er identisk med den som ble valgt på siste ordinære årsmøte i SLIL ski og friidrett. Det vil bli avholdt første ordinære årsmøte i SLIL Ski i februar.

Forberedelsene til omorganiseringen av ski og friidrett i Søndre Land IL har skjedd i nært samarbeid med Oppland Idrettskrets. Navneendringen og stiftelsen ble godkjent av Norges Idrettsforbund allerede dagen etter at vedtakene i eget idrettslag var gjort.

Dermed iverksettes den nye organiseringen fra 1. januar 2015. Ski og friidrett har vært egne grupper også tidligere, i en tid der aktiviteten ikke var så stor i noen av idrettene. De siste åra har både friidrett og ski hatt stor aktivitetsøkning i Søndre Land IL, og det var behov for å skille idrettene i egne organisasjoner med egne styrer. Driften av Skihytta legges inn under Søndre Land IL Ski.

Det er dessuten i strid med norsk idretts lovverk å organisere to særidretter i et og samme lag/styre. Omorganiseringen får ingen praktisk betydning for medlemmene ut over at de får en klubb å forholde seg til for friidrett og en for ski, samt at det vil bli to atskilte mottakere av grasrotandel fra Norsk Tipping.

De som vil at sin grasrotandel skal gå til Søndre Land IL friidrett trenger ikke foreta seg noe som helst, siden det her er en navneendring av eksisterende lag med eksisterende organisasjonsnumnmer.

De som vil at sin grasrotandel skal gå til Søndre Land IL ski må be om dette når SLIL ski er oppe og går med eget organisasjonsnummer og er tatt opp som mottaker av grasrotandel hos Norsk Tipping. Du endrer din grasrotmottaker enten ved å be om det hos kommisjonær, eller på Norsk Tippings internettsider dersom du leverer online. Dette vil du finne mer informasjon om her på skisida når det er klart.

I SPISSEN: Nystiftede Søndre Land IL ski ledes av Lars Bjørnsveen med Elin Dunker som kasserer.

I SPISSEN: Nystiftede Søndre Land IL ski ledes av Lars Bjørnsveen med Elin Dunker som kasserer.

Click here to add your own text