Onsdagstreninga starter opp igjen onsdag 12. oktober kl. 18:30 i Søndre Land hallen. NB! Merk nytt tidspunkt!

For de som vil være med på felles løpetur som oppvarming, møtes vi utenfor hallen kl. 17:45.

Betaling (20 kr per trening) kreves inn en gang per halvår.

Evt spørsmål rettes til Elin Dunker 971 27 008

Styrketrening