Onsdagstreninga i hallen fortsetter også etter påske og vil være åpen helt til snøen blir borte. Vi oppdaterer her på hjemmesida når den avsluttes.