Vegen opp til Høgbrenna er meget glatt og det anbefales IKKE å kjøre opp der. Vi har fått melding om at biler har kjørt ut der i dag!

Det er generelt glatt i Tyskervegen, men et alternativ er å parkere i krysset opp mot skihytta ved Innersetermyra eller Engelsåsvelta.