Etter flere år med jobbing med Søndre Land kommune og derigjennom avtaler med grunneiere så blir det nå endelig påbegynt rydding av skiløypene i Søndre Land. Det er laget avtale på 6 meter bredde i løypenettet – dette vil hjelpe på i forhold til at snøen faktisk kommer ned i løypene og det blir vesentlig bedre forhold for preparering.

Man kunne ønske seg at hogsten ble gjort utenom sesong, men det er annen tømmerdrift i området og da er det forståelig at man slår dette sammen. Hvis de rydder opp kvist o.l. etter seg og vi er heldige med snøfall etter arbeidet så kan det være at det blir løyper igjen etterpå også.

Det skal hugges vest for Innersetra opp til Søbergsetra og ned til krysset der det går tverrløypa over til Stormyra der en møter løypa fra Vassendlandet – i tillegg vil det hogges opp til første mye mot skihytta fra krysset ved Søbergsetra. De vil kjøre fram tømmeret til velta der vegen går opp mot skihytta.Legger ved kart der det er markert med rosa planlagt hogst. Dette medfører at løypa fra flyplassen om Rudssetra ikke vil ha forbindelse med løypenettet ellers – vi vil eventuelt forsøke å kjøre opp med snøscooter. Publiseres i så fall på skigruppa sine hjemmesider.

Hogsten starter muligens i slutten av denne uka og vil pågå 2-3 dager.

Vis hensyn når dere kjører langs vegen og parkerer i forhold til tømmertransport, dette gjelder vegen opp mot Høgbrenna og nå opp mot skihytta.

Kommunen sin løypemaskin er ute av drift og det har vært utfordringer med å få rett del! Vestre Toten har bistått med noe løypekjøring, men ikke hele løypenettet.

Innersætra maskinferdsel sist i januar 2019