Det blir IKKE arrangert klubbrenn torsdag 2. mars da mange barn/ungdommer samt voksne har vinterferie.

Vi satser på at vi fortsatt har snø i uke 10 slik at vi får arrangert renn da. Følg med på hjemmesiden!