Årsmøte Søndre Land IL – ski holdes tirsdag 20. mars kl. 19:00 på sportshytta

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag til årsmøtesak sendes leder på e-post: larbjoe2@online.no senest 1 uke før årsmøtet.

Styret