Årsmøte Søndre Land IL ski avholder årsmøte på Sportshytta torsdag 28. mars kl. 19:30

Saksliste:

1.Åpning

2.Valg møteleder og sekretær

3.Godkjenning av innkalling og saksliste

4.Årsmelding

5.Regnskap

6.Fastsetting av kontingent/pris klubbrenn

7.Løyper/traseer/lysløypa

8.Innkomne skriv

9.Valg

Velkommen!