VELKOMMEN ÅRSMØTE SØNDRE LAND IL SKI 23.3 KL 19.00 SØNDRE LAND FRIVILLIGHETSSENTRAL MØTEROM

AGENDA ÅRSMØTE 23.3.2021

1.VELKOMMEN

2.VALG AV MØTEDIRIGENT/ORDSTYRER,REFERENT OG TO PERSONER FOR SIGNERING PROTOKOLL

3.GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

4.ÅRSBERETNING

5.REGNSKAP

6.BUDSJETT

7.INNKOMMENDE SAKER

8.VALG AV STYRE OG VALGKOMITE

ENKEL SERVERING

EVENTUELLE SAKER SOM DISKUTERES ETTER AVHOLDT ÅRSMØTE :

LYSLØYPA/LØYPENETTET

SKIHYTTA

ALLIANSEN

SØKNADER SPILLEMIDLER

MVH

LEDER